null

การทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ

null

ตารางค่าทางเทคนิคใช้เสริมเป็นแนวทางให้แก่ผู้ออกแบบ ค่าต่างๆในตารางอาจเปลี่ยนแปลง ผู้ออกแบบควรติดต่อ บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

null

ข้อควรระวังในการเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การทำความสะอาดแผ่นฉนวนที่ถูกติดตั้งแล้ว การดูแลรักษาประตูห้องเย็น

ixl-technical-information

การป้องกันการรั่วซึม รอยต่อแผ่นฉนวน IXL ซิลแลนท์รอยต่อ การป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำ จุดรับน้ำหนักแผ่นฉนวน IXL ข้อแนะนำสำหรับการเดินบนหลังฝ้าเพดาน การติดตั้งช่องเปิดต่างๆ เป็นต้น

กรณีศึกษา

null

ก๊าซไซยาไนด์จากโฟม PIR (Polyisocyanurate) เป็นอันตรายถึงชีวิต โฟม PIR เกิดการเผาไหม้จะผลิตก๊าซไซยาไนด์ (Hydrogen Cyanide) จากโฟม PIR

null

ตอนที่ 2 ไฟไหม้ Grenfell Tower: UK สั่งรื้อคลัดดิ้งโฟม PIR

ไฟไหม้จากพิษของก๊าซไซยาไนด์

ไฟไหม้จากพิษของก๊าซไซยาไนด์ สามารถป้องกันได้ด้วยแผ่นไอโซวอลล์ (ISOWALL) ที่ได้รับการรับรอง FM APPROVED

ไฟไหม้ในอุตสาหกรรมอาหาร

เหตุเพลิงไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สามารถป้องกันได้ด้วยแผ่นไอโซวอลล์ (ISOWALL) ที่ได้รับการรับรอง FM APPROVED