ไฟไหม้ Grenfell Tower จากโฟม PIR

Grenfell Tower fire disaster with PIR foam
Grenfell Tower fire disaster with PIR foam
Grenfell Tower fire disaster with PIR foam

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ Grenfell Tower พิษจากก๊าซไซยาไนด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ของฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากโฟม PIR (Polyisocyanurate) อ่านว่า พีไออาร์ หรือ พอลิไอโซไซยานูเรต

ผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นพิษที่เกิดจากไฟไหม้ กล่าวว่า ฉนวนกันความร้อนเป็นเหตุให้ก๊าซไซยาไนด์ถูกปล่อยออกมาในขณะที่แผ่นฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากโฟม PIR (Polyisocyanurate) เกิดการเผาไหม้ และได้ผลิตก๊าซไซยาไนด์จากโฟม PIR (Polyisocyanurate) นี้ ก๊าซไซยาไนด์จากโฟม PIR (Polyisocyanurate) เป็นอันตรายถึงชีวิต เวลาเผาไหม้ปริมาณก๊าซไซยาไนด์ที่มีมากพอที่จะฆ่าคนที่อยู่ภายในแฟลตได้

ก๊าซไซยาไนด์จากโฟม PIR (Polyisocyanurate) เป็นอันตรายถึงชีวิต

Cyanide from PIR foam
Cyanide from PIR foam
Cyanide from PIR foam

ก๊าซไซยาไนด์จากโฟม PIR (Polyisocyanurate) เป็นอันตรายถึงชีวิต เวลาเผาไหม้ปริมาณก๊าซไซยาไนด์ที่มีมากพอที่จะฆ่าคนที่อยู่ภายในแฟลตได้

“….The exterior wall of Grenfell Tower was made of Polyisocyanurate (PIR), which is rigid plastic foam, between two sheets of aluminium foil. The PIR itself is flammable, but the aluminium foil is designed to prevent it catching fire.

“The materials used to refurbish the Grenfell Tower in 2016 made a major contribution to the rapid spread of the fire and the toxicity of its smoke,” said Prof Richard Hull, Professor of Chemistry and Fire Science at the University of Central Lancashire.

“The combination of the cladding, air gap and the polyisocyanurate (PIR) foam acts like a chimney, spreading the fire across the outside of the building by igniting the cladding and foam. (Source: www.telegraph.co.uk)

“ …. ผนังด้านนอกของ Grenfell Tower ทำจากโฟม Polyisocyanurate (PIR) ปิดทับระหว่างแผ่นอลูมิเนียมสองแผ่น โฟม PIR เองนั้นติดไฟได้ แต่อลูมิเนียมถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการติดไฟ

Richard Hull ศาสตราจารย์วิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Central Lancashire กล่าวว่า “วัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงอาคาร Grenfell Tower ในปี 2559 มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการเกิดเพลิงไหม้และก่อให้เกิดควันพิษ ผนังด้านนอกของอาคาร Grenfell Tower มีแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากโฟม PIR (Polyisocyanurate) ขนาดความหนา 150 มม. ติดตั้งอยู่ หุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมสองแผ่น

และเมื่อไฟไหม้ลามกระจายไป ช่องว่างของอากาศและโฟม polyisocyanurate (PIR) ทำหน้าที่เหมือนปล่องไฟ กระจายไฟไปทั่วด้านนอกของอาคาร โฟม PIR (Polyisocyanurate) ได้ผลิตก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ในปริมาณมากพอที่จะฆ่าทุกคนในแฟลตนั้นได้” (Source: www.telegraph.co.uk)

Grenfell Tower Fire