แบบติดตั้งห้องเย็น ที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งแผ่นฉนวน IXL ในห้องเย็น หากมีคำถามเกี่ยวกับรูปแบบการติดตั้ง โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ไลน์ไอดี : @ixl.panel

การติดตั้งห้องเย็น 0-12 องศาเซสเซียส

ติดตั้งห้องเย็น 0-12 องศาเซลเซียส - IXL Panel
ติดตั้งห้องเย็น 0-12 องศาเซลเซียส - IXL Panel
ติดตั้งห้องเย็น 0-12 องศาเซลเซียส IXL Panel
ติดตั้งห้องเย็น 0-12 องศาเซลเซียส - IXL Panel
ติดตั้งห้องเย็น 0-12 องศาเซลเซียส - IXL Panel
ติดตั้งห้องเย็น 0-12 องศาเซลเซียส - IXL Panel

การติดตั้งห้องเย็นต่ำกว่า 0 องศาเซสเซียส

ติดตั้งห้องเย็นต่ำกว่า 0 องศาเซสเซียส - IXL Panel
ติดตั้งห้องเย็นต่ำกว่า 0 องศาเซสเซียส - IXL Panel
แบบติดตั้งห้องเย็น
ติดตั้งห้องเย็นต่ำกว่า 0 องศาเซสเซียส - IXL Panel
ติดตั้งห้องเย็นต่ำกว่า 0 องศาเซสเซียส - IXL Panel

แผ่นโฟมห้องเย็น