อลูมิเนียมตัวยู3นิ้ว

Aluminium, U Shape, 3″, Long wing

Product Details

Code : 2A0251N600

Size : 3″x1.5″x1.6mm Length: 6.00m