อลูมิเนียมฉากลายหนา2.2มม

Aluminium, Right Angle with Pattern, 1.5″x1.5″

Product Details

Code : 2A0683N600

Size : 1.5″x1.5″ Length: 6.00m