อลูมิเนียมตัวยู6นิ้ว

Aluminium 6″

Product Details

Code : 2A1259N600

Size : 6″x1.5″x3.00mm Length: 6.00m