อลูมิเนียมยู5นิ้ว

Aluminium 5″

Product Details

Code : 2A1260N600

Size : 5″x1.5″x3.00mm Length: 6.00m