อลูมิเนียมตัวอยู4นิ้ว

Aluminium 4″, Thin

Product Details

Code : 2A1264N600

Size : 4″x1.5mmx1.5mm Length: 6.00m