ตารางต่างๆ ที่นำเสนอนี้เหมาะสำหรับใช้เสริมและเป็นแนวทางให้แก่ผู้ออกแบบเท่านั้น ค่าต่างๆในตารางอาจมีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้แสดงไว้ ผู้ใช้ควรติดต่อ บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติทางกายภาพทั่วไป

การโก่งของแผ่นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยน

ปัจจัยสำคัญที่ควรระวังเมื่อมีการใช้แผ่นฉนวน คือ การโก่งของแผ่นฉนวน เนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติทางความร้อน

ข้อแนะนำความหนาของแผ่นฉนวน

ตาราง Load/Span สำหรับแผ่นฉนวน EPS ของ IXL

The above table has been calculated using a face wrinkling safety factor of 2, a deflection of 1/240th of span and core shear safety factor of 5.

ตาราง Load/Span สำหรับแผ่นฉนวน XPS ของ IXL

The above table has been calculated using a face wrinkling safety factor of 2, a deflection of 1/240th of span and core shear safety factor of 5.

ตาราง Load/Span สำหรับแผ่นฉนวน PUR และ PIR ของ IXL

Remark : Based on 0.5 mm thick (BMT) of CRP as faced materials.