null

รอยต่อแผ่นฉนวน เพื่อป้องกันการรั่วซึมของความชื้น ซิลแลนท์รอยต่อ การป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำ

null

การคำนวณตัวรองรับน้ำหนักของแผ่นฉนวน IXL ที่ใช้เป็นเพดาน การติดตั้งช่องเปิดต่างๆ

null

ข้อแนะนำสำหรับการเดินบนหลังฝ้าเพดาน

ixl-thermometer-cover

เทคนิคในการลดอุณหภูมิห้องเย็น

ixl-building-Inspector

ปัจจัยสำคัญที่ควรระวังเมื่อมีการใช้แผ่นฉนวนแล้วระดับอุณหภูมิเปลี่ยน แผ่นฉนวนอาจมีการโก่งตัว ผลกระทบของการโก่งตัวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นฉนวนและรอยต่อต่างๆ

null

เหตุผลที่ต้องติดตั้งวาล์วปรับแรงดันอากาศ (PRV) ในห้องเย็น

null

เหตุผลที่ต้องติดตั้งฟลอร์ฮีตเตอร์ (Floor Heater) ในห้องเย็น และการติดตั้งฮีตแม็ทบริเวณประตูห้องเย็น