แบบต่างๆ ที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งแผ่นหลังคา IXL หากมีคำถามเกี่ยวกับรูปแบบการติดตั้ง โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด

roof-install-1
roof-install-2
roof-install-3