“สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการ”

บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ “สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการ” ซึ่งผู้ก่อตั้ง IXL เป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกธุรกิจแผ่นฉนวนสำเร็จรูปในประเทศไทย โดยเครื่องจักรผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปเครื่องแรกได้ถูกนำเข้ามาตั้งแต่ปี 2523 เพื่อผลิตสินค้าสำหรับรองรับงานห้องเย็นเป็นหลัก จนถึงปัจจุบันนี้แผ่นฉนวนสำเร็จรูปได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ทั้งในภาคเกษตรกรรม, ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ทุกๆ ปี จะมีแผ่นฉนวนสำเร็จรูปกว่า 100,000 ตารางเมตรที่ถูกผลิตขึ้นจากโรงงานของเราในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร สำหรับนำไปใข้กับงานต่างๆ หลากหลายรูปแบบ โดยไม่ว่าจะเป็นงานขนาดเล็กหรือโครงการขนาดใหญ่ จะมีทีมงานผู้มีประสบการณ์คอยดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด

เทคนิคการผลิตและการติดตั้งของเราได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดมาจากยุโรปและออสเตรเลีย ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าทุกโครงการที่เราดูแลจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิด กับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ อาทิเช่น Isowall, BlueScope, ICI Huntsman และ Dow Chemical เป็นต้น ทำให้ IXL สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงสามารถรักษาและพัฒนาคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ

เราได้ส่งผ่านความรู้และประสบการณ์ไปยังลูกค้าของเราเพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าทุกรายจะได้รับประโยชน์สูงสุดในระยะยาวจากสินค้าของทางบริษัท ความจริงใจและตรงไปตรงมาที่เรามอบให้แก่ลูกค้า ทำให้เรายังคงยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของธุรกิจแผ่นฉนวนสำเร็จรูปจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่า IXL จะเป็นบริษัทที่คุณไว้วางใจได้เสมอ