วิทยากรบรรยาย ผลิตภัณฑ์ “แผ่นฉนวน IXL FR Panel with Polyphen Core” ณ.สมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

กล่าวถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ที่เป็นฉนวนทนไฟ ช่วยลดความเสียหายต่อเการเกิดเพลิงไหม้