IXL Sports Day 2019

กีฬากระชับมิตร : กิจกรรมฟุตบอลประสานความสามัคคี ระหว่างคู่ค้า (บจก.ไทยอินซูโฟมอุตสาหกรรม) ในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมพื้นบ้าน แสดงถึงความสามัคคี ความสนุกสนาน พร้อมทั้งเรียกเสียงหัวเราะมากมาย โดยจะจัดขึ้นทุก ๆ ปี สลับเปลี่ยนคู่ค้ากันไป แล้วพบกันใหม่ปีหน้า 2563