“ปลูกป่าเพื่อช้าง” กิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่ 18

5 ธันวาคม 2565 มาถึงสิ่งที่เรานึกถึงคือการทำความดี ตามรอยพ่อหลวงของเรา ส่งคืนให้กับสังคม ถึงพวกเราจะผลกระทบจากโควิดเล่นงานกันมา เพียงใดก็ตาม แต่เมื่อไรที่เราพร้อม เราจะก้าวออกมา จับมือกัน ช่วยเหลือกัน เพื่อสังคมเสมอและสิ่งแวดล้อมที่เราได้ร่วมอาศัยอยู่ ด้วยความหวังที่จะส่งต่อกำลังใจและความปรารถนาดีให้แก่ทุกคน
#ปางช้างไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี