กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2564
แจกข้าวสารให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติโควิด

“พลังแห่งรอยยิ้ม” บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยให้พวกเราทุกคน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน กับพวกเรา ไอเอ็กซ์แอล”