กิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่ 15
ทำฝายชะลอน้ำและโป่งเทียม
5 ธันวาคม 2563

พลัง ความสามัคคี รอยยิ้ม การแบ่งปัน สิ่งดีดีที่เรา IXL ร่วมทำในวันพ่อ เพื่อสังคม เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเราทุกคน โดยหวังว่าจะช่วยสร้างประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของการให้ การแบ่งปัน การทำดีต่อกันและกัน

“จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน กับพวกเรา ไอเอ็กซ์แอล”