Happy New Year 2021

ย้อนคิดถึงช่วงปีที่ผ่านมาทำให้เราได้เรียนรู้และตระหนักถึงสิ่งที่สำคัญจริงๆและมีความหมายที่สุดสำหรับเราทุกๆคน นั่นคือ “สุขภาพ”

เราผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้มาด้วยกัน ร่วมกันก้าวข้ามปัญหาด้วยวิธีการต่างๆนานา เอาชนะความยากลำบากและสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ด้วยความเข้าใจ สามัคคี และความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

ก่อนที่ปีนี้จะผ่านพ้นไป เราขอถือโอกาสนี้ในการขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกๆคน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้แก่กัน แม้ในยามที่มีวิกฤตต่างๆมากมายดั่งเช่นในปีนี้

ด้วยการเป็นธุรกิจครอบครัว ทำให้เรายิ่งรู้สึกซาบซึ้งถึงการมีพันธมิตรและกัลยาณมิตรเช่นคุณอยู่ข้างๆ ในทางกลับกันเราก็ต้องการทำงานอย่างหนักเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเราสามารถสร้างและส่งมอบความสำเร็จ รวมถึงเป็นพันธมิตรที่ดีให้แก่คุณด้วยเช่นกันเสมอ

เราขอให้ทุกๆคนมีวันดีดีที่อบอุ่นและผ่อนคลาย ได้ร่วมมีความสุขกับครอบครัวและคนที่คุณรักอย่างปลอดภัย ก่อนเข้าสู่ปีใหม่ด้วยสุขภาพและพลังอันเหลือล้น เราเชื่อว่าปี 2564 จะเป็นปีที่ดียิ่งๆขึ้นไปของพวกเราทุกคน

ครอบครัว IXL
IXL Family