การตรวจประเมินคุณภาพและสังเกตการณ์กระบวนการผลิตแผ่นฉนวน IXL FR Panel with Polyphen Core โดย FM Approvals ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562

Audit & Witness IXL FR Panel with Polyphen Core by FM Approvals 20-23 November 2019

การตรวจประเมินคุณภาพและสังเกตการณ์กระบวนการผลิตแผ่นฉนวน IXL FR Panel with Polyphen Core โดย FM Approvals ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562

ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ต่อจากนี้ไปคือการจัดส่งแผ่นฉนวนเหล่านี้ไปยังหน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์ที่สหรัฐอเมริกาและเราจะตามไปดู