CSR สร้างฝ่ายชลอน้ำ จ.นครนายก 11 มีนาคม 2560

จากปีที่ผ่านมาได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ คือ พ่อหลวงไทย (ร.9) ของเรา แต่สิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้กับคนไทยนั้นคือ ความพอเพียง การให้ ซึ่งชาว IXL ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราสามารถสานต่อได้ ตอบกลับให้สังคม ในสิ่งเล็ก ๆ จาก 2 มือ ของเรา ชาว IXL