ขอขอบคุณ

  • คุณวรนันท์ Adhesil ที่ช่วยเป็นสะพานบุญในครั้งนี้

และจะร่วมมือกับเราในการจัดทำตู้ตรวจ Covid-19

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ

คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

  • พวกเราชาว IXL ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือคนไทย

ตู้ตรวจ COVID-19 – Negative pressure

ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 Negative Pressure ตู้ต้นแบบของเราให้กับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับใช้ตรวจเช็คการติดเชื้อของคนไข้ Covid-19 ที่รับการรักษาภายในโรงพยาบาล ตู้นี้ถูกออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆได้จึงถูกนำขึ้นไปใช้ที่ชั้น 14 ซึ่งเป็นชั้นที่รักษาและพักฟื้นคนไข้ ทำให้คนไข้ไม่ต้องลงไปตรวจเชื้อในห้อง Negative Pressure ที่ชั้นล่าง ซึ่งการเคลื่อนย้ายคนไข้ขึ้นลงระหว่างชั้นจะต้องเสียเวลาในการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อเส้นทางและลิฟต์ของคนไข้ทุกครั้งเป็นเวลากว่า 30 นาที เราได้ใส่ระบบดูดกรองอากาศผ่านท่อไปปล่อยยังนอกอาคาร เพิ่มแสง UV ในการฆ่าเชื้อโรค และระบบสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อภายในตู้ เพื่อให้ปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อนี้ หลังจากนี้เราจะมาดูว่าการใช้งานจริงจะเป็นเช่นไรและมีอะไรต้องปรับแก้ที่ตัวตู้ของเราอีกหรือไม่ เพื่อจัดทำตู้ตรวจ Covid-19 ชุดสมบูรณ์แบบพร้อมบริจาคให้กับโรงพยาบาลอื่นที่ต้องการทั่วประเทศกันต่อไป

ตู้ตรวจ COVID-19 – Positive pressure

IXL และ Adhesil ร่วมกันส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ระบบ Positive Pressure ตู้ต้นแบบ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากตู้ Negative Pressure ที่มอบให้กับโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้คือ ตู้นี้จะถูกจัดวางไว้อยู่ภายนอกอาคารซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดเต้นท์ไว้สำหรับให้ประชาชนที่รู้สึกว่ามีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจการติดเชื้อ Covid-19 เนื่องจากผู้มาตรวจอาจมีข้อบ่งชี้และมีอาการที่ใกล้เคียงกับอาการของโรค แต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ดังนั้นการจะเรียงคิวเข้ารับการตรวจก็จะมีความระแวงระวังผู้มาตรวจผู้อื่นที่อยู่รอบตัว ดังนั้นเมื่อคนไข้เข้ารับการตรวจเสร็จแพทย์จะเปิดระบบสเปรย์เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณด้านหน้าเคาเตอร์ตรวจให้เรียบร้อยก่อนคนไข้รายต่อไปจะเข้ามา ในขณะที่ทีมแพทย์เองก็ต้องการห้องตรวจที่มีความปลอดภัย สามารถป้องกันเชื้อโรคที่อาจฟุ้งกระจายเข้ามาได้ ตู้ระบบ Positive Pressure นี้จะมีการดูดอากาศจากที่สูงประมาณ 3 เมตรผ่านแผ่นกรอง HEPA และแสง UV Lamp เข้าสู่ภายในตู้ บวกกับระบบปรับอากาศที่เพิ่มเข้ามาจึงทำให้แพทย์ที่นั่งทำงานอยู่สามารถทำงานได้อย่างสบายและมั่นใจ

เราต้องใช้เวลาในการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ประกอบ ตลอดจนปรับปรุงตู้ตรวจ Covid-19 นี้พอสมควรเพราะอยากให้ตู้ของเราใช้งานได้จริง ช่วยบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ได้จริง หลังจากนี้เราจะรอความคิดเห็นจากการใช้งานจริงอีกสักระยะเพื่อมาปรับปรุงตู้ให้สมบูรณ์และร่วมทำบริจาคไปยังโรงพยาบาลอื่นๆต่อไป

พวกเราชาว IXL ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือคนไทย