Big Cleaning Day 2020

ในปี 2563 ทุกคนต้องพบกับโควิด 19 ที่มาหลายระลอก สิ่งที่พวกเรา ixl ทำกันอย่างสม่ำเสมอ ปัดกวาด เช็ดถู ฆ่าเชื้อ ใส่หน้ากาก และหมั่นล้างมือ แต่เพิ่มคือร่วมกันทำพื้นที่ในองค์กรให้สะอาดตอนรับปี 2564 เพื่อสุขภาพของทุกคน “สวัสดีปีใหม่”