กิจกรรมปลูกป่าเพื่อพ่อ ณ.ลำพูบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ (5 ธค 62)

เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์ หิ่งห้อย บางกระเจ้า “ลมหายใจสีเขียวที่หล่อเลี้ยง กทม” คณะ IXL พร้อมใจกัน เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ ปลูกป่า, เก็บขยะตามชายหาด, ปั้น EM บอล เพื่อให้น้ำใสสะอาด กำจัดน้ำเสีย ตอบแทนคุณแผ่นดิน เจริญรอยตามพ่อหลวงตลอดไป