บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ณ โรงพยาบาลเถิน จ.ลำปาง

จุดหมายที่สองของภาคเหนือ ตู้ Positive Pressure No.18 สำหรับโรงพยาบาลเถิน

ไม่ว่าไกลเพียงใดตู้เราก็ไปถึง

#พวกเราชาว IXL ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือคนไทย