บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ณ โรงพยาบาลเกาะคา จ. ลำปาง

โรงพยาบาลเกาะคา จ.ลำปาง ถูกมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางในการรับ Refer หรือส่งตัวผู้ป่วยจาก 3 อำเภอทางโซนเหนือได้แก่ แจ้ห่ม วังเหนือ เมืองปาน และอีก 3 อำเภอทางโซนกลางได้แก่ แม่ทะ แม่เมาะ ห้างฉัตร และยังเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลสนามอีกด้วย วันนี้ทาง AdheSeal Company Limited ได้ช่วยดูแลประสานงานการส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ระบบ Positive Pressure จำนวน 2 ตู้ No.23 และ No.24 ซึ่งทางโรงพยาบาลเห็นว่าจะสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ที่แตกต่างจากตู้ระบบ Negative ที่เคยได้รับบริจาคจากหน่วยงานอื่นๆได้
#ภูมิใจไทยช่วยไทย

#พวกเราชาว IXL ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือคนไทย