บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ปี 2 ณ โรงพยาบาล สามพราน จ. นครปฐม

วันนี้เป็นอีกวันที่เราภูมิใจ ร่วมบริจาคตู้ตรวจ Covid-19 Positive Pressure No.33 ให้แก่โรงพยาบาลสามพราน วัดไร่ขิง เป็นครั้งที่สองแล้วที่เราได้แวะเวียนมาที่นี่ เรายังเห็นตู้ Negative Pressure ของเราที่บริจาคไปเมื่อปีที่แล้วยังอยู่ประจำการเพื่อตรวจใช้งานกันอยู่เลย
#กำลังใจแก่ทีมแพทย์ #IXLช่วยคุณช่วยสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม
นครปฐม สองบริษัทเอกชนมอบตู้ตรวจไวรัสโควิด-19ให้กับโรงพยาบาลสามพราน
http://www.tcnewsstation.com/?p=65056
นครปฐม สองภาคเอกชนมอบตู้ตรวจไวรัสโควิด-19และโรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อให้กับโรงพยาบาลสามพราน
http://www.24newsonline.net/?p=17779

[ข่าวนครปฐม] คนไทยร่วมใจมอบตู้ตรวจไวรัสโควิด-19และโรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อให้โรงพยาบาลสามพราน

คนไทยร่วมใจมอบตู้ตรวจไวรัสโควิด-19 และโรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อให้โรงพยาบาลสามพราน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่โรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

นายแพทย์ชัยวัฒน์  อิสวาณิช อยุรแพทย์ พร้อมด้วย นางอรณิช ชยันตดิลก รองผอ.ฝ่ายบริหาร  เภสัชกรหญิงวาสนา คำเซ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  และนางพัชรี เกษรบุญนาค หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  ร่วมรับมอบตู้ตรวจไวรัสโควิด-19และโรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ ประเภท Portable Negative Pressure Room  คนไทยร่วมใจ ประเทศพ้นภัย โควิด-19 จากสองภาคเอกชน ได้แก่ผู้แทนบริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด และ บริษัท แอดอีซีล จำกัด เป็นผู้มอบ โดยตู้ตรวจ Covid-19 Negative Pressure สำหรับใช้ตรวจเช็คการติดเชื้อของคนไข้ Covid-19 ที่รับการรักษาภายในโรงพยาบาล ตู้นี้ถูกออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆได้

จึงสามารถนำขึ้นไปใช้ที่ชั้นสูงๆได้ ซึ่งอาจจะเป็นชั้นที่ต้องรักษาและพักฟื้นคนไข้ ทำให้คนไข้ไม่ต้องลงไปตรวจเชื้อในห้อง Negative Pressure ที่ชั้นล่าง ซึ่งการเคลื่อนย้ายคนไข้ขึ้นลงระหว่างชั้นจะต้องเสียเวลาในการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อเส้นทางและลิฟต์ของคนไข้ทุกครั้งเป็นเวลากว่า 30 นาที ภายในตู้มีการใส่หลอดแสง UV ในการฆ่าเชื้อโรค และระบบสเปรย์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในตู้ รวมทั้งระบบการดูดกรองอากาศผ่านท่อไปปล่อยยังนอกอาคารหรือเครื่องกรองเชื้อโรคอีกครั้ง เพื่อให้ปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อนี้ โดยภาคเอกชนทั้งสองแห่งจะบริจาคให้กับโรงพยาบาลอื่นๆที่ต้องการทั่วประเทศต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

นครปฐม คนไทยร่วมใจมอบตู้ตรวจไวรัสโควิด-19และโรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อให้โรงพยาบาลสามพราน

นครปฐม คนไทยร่วมใจมอบตู้ตรวจไวรัสโควิด-19และโรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อให้โรงพยาบาลสามพราน

นครปฐม โรงพยาบาลสามพรานรับมอบตู้ตรวจไวรัสโควิด-19และโรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อจากสองภาคเอกชน
http://www.24newsonline.net/?p=18302