บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จ. กรุงเทพ

ต่อเนื่องกันมาหลายสัปดาห์ วันนี้เรามาส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ระบบ Positive Pressure No.25 และ 26 กันที่โรงพยาบาลภูมิพล ร่วมกับ Adheseal กันบ้าง โดย ผอ.หมอทวีพงษ์ และ รองผอ.หมอนภ และทางโรงพยาบาลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น หวังว่าตู้ตรวจของเราจะเป็นประโยชน์ต่อทีมแพทย์ผู้ตรวจและคนไข้ทุกคน

#พวกเราชาว IXL ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือคนไทย