บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ณ โรงพยาบาลบางละมุง จ. ชลบุรี

คราวนี้ถึงคิวโรงพยาบาลบางละมุง นำส่งตู้ตรวจ Covid-19 ระบบ Negative Pressure No.14 ที่ห้องฉุกเฉิน กลับมาไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพ
#รวมใจ IXL สู้ภัย Covid

#พวกเราชาว IXL ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือคนไทย