บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ณ โรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี

บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 แบบ Negative Pressure ตู้ที่ 4 ของเรา (ตู้ No.6) ให้แก่โรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี

บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ณ โรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี