บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ณ โรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี ปี 2

ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 Positive Pressure No.37
ในสภาวการณ์ที่ล่อแหลมอย่างช่วงเวลานี้ มียอดผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 10,000 คนติดต่อกันมาหลายวันแล้ว เรายังคงมุ่งมั่นและตั้งใจส่งมอบตู้ตรวจโควิดออกไปให้ถึงมือด่านหน้าอย่างต่อเนื่อง
#ช่วยกันให้กำลังใจทีมแพทย์ที่เข้มแข็งของเรา
#ตู้ตรวจโควิด

บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ณ โรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี

บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 แบบ Negative Pressure ตู้ที่ 4 ของเรา (ตู้ No.6) ให้แก่โรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี

บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ณ โรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี