บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ณ โรงพยาบาลน่าน จ. น่าน

ตู้สุดท้ายของทริปเหนือรอบนี้ไปที่โรงพยาบาลน่าน เป็นตู้ระบบ Negative Pressure No.8

ไม่ว่าไกลเพียงใดตู้เราก็ไปถึง

#พวกเราชาว IXL ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือคนไทย