บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

ตู้ตรวจ Covid-19 ระบบ Positive Pressure No.19 ถึงนราธิวาสแล้ว ขอคนไป 5 คนให้ช่วยกันขนลงจากรถแต่ทางโรงพยาบาลจัดมาให้เยอะเลย รับประกันได้ว่าตู้เราไม่มีบุบสลายอยู่ในสภาพดี 100% ทางทีมงาน Adheseal เข้าไปส่งมอบให้โดยมีพี่พนาเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลตรวจรับไว้

ไม่ว่าไกลเพียงใดตู้เราก็ไปถึง

#พวกเราชาว IXL ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือคนไทย