บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ. เชียงใหม่

ตู้ Negative Pressure No.11 และ No.12 ส่งถึงโรงพยาบาลนครพิงค์เรียบร้อยแล้ว เมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้น ทางโรงพยาบาลได้วางแผนในการใช้ตู้สำหรับพ่นยาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจไว้อีกด้วย

ไม่ว่าไกลเพียงใดตู้เราก็ไปถึง

#พวกเราชาว IXL ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือคนไทย