บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ. ปทุมธานี

เช้านี้ที่ธรรมศาสตร์ ส่งมอบตู้ตรวจ Covid-19 ระบบ Positive Pressure จำนวน 2 ตู้ No.21 และ 22 ไม่ว่าโรงพยาบาลจะใหญ่หรือจะเล็ก จะใกล้หรือจะไกล หากเห็นว่าตู้ตรวจ Covid ของเราสามารถทำประโยชน์ให้ได้เราก็จะส่งไปให้พร้อมกำลังจากพวกเราชาว IXL

#พวกเราชาว IXL ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือคนไทย