เยี่ยมชมโรงงานกำจัดขยะรีไซเคิล ณ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

เยี่ยมชมโรงงานกำจัดขยะรีไซเคิล ณ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563