เลี้ยงสังสรรค์สวัสดีปีใหม่ 2560

จากความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานของชาว IXL ในปีที่ผ่านมา ต่างคน ต่างหน้าที่ ทั้งที่อยู่หน้างาน และอยู่ออฟฟิศ ได้พบปะสังสรรค์กันครบหน้า กินเลี้ยง จับสลาก รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ทำงานครบอายุงาน 5 ปี 10 ปี 15 ปี ฯลฯ ที่อยู่กันมานาน, พนักงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ เป็นขวัญกำลังใจกันและกัน