สร้างโรงอาหาร-โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 2553

กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2553 สร้างโรงอาหาร-โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร อ.สังคม จ.หนองคาย
เมื่อวันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน 2553 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด แผ่นฉนวนสำเร็จรูปขนาด 3″ ทำผนังและหลังคา