สงกรานต์&Big Cleanning 2561

มาถึงเทศกาลปีใหม่ไทย ยินดีที่จะได้ไปพบปะครอบครัวต่างจังหวัด ก่อนกลับนั้นเรามีกิจกรรมประจำปีคือ รดน้ำพระ และทำความสะอาดครั้งใหญ่ในโรงงาน และ ออฟฟิศ เพื่อพร้อมกับมาทำงานอย่างเต็มที่