ฟุตบอลกระชับมิตรคู่ค้า 9 กันยายน 2560

ในทุก ๆ ปี จะมีการแข่งขันฟุตบอล ระหว่าง ชาว IXL และ คู่ค้า พร้อมทั้งกิจกรรมฉันทนาการต่าง ๆ เพื่อเป็นสานสัมพันธ์ที่ดี ในการซื้อ-ขายทางธุรกิจ