ทำบุญบริษัท 2563

กิจกรรมแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ ทั้งทางกายและจิตใจของครอบครัว IXL
เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทุก ๆ ปี ทุกคนยิ้มแย้ม อิ่มเอมใจ รับพร ขอให้กิจการ IXL ของเรา รุ่งเรือง ยิ่งใหญ่ รัก สามัคคี น้ำหนึ่งใจเดียวกันแบบนี้ตลอดไป สาธุ

กดลิงค์ดูภาพทั้งหมด
https://bit.ly/2Yumw9l