ทริปเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 10-13 พฤศจิกายน 2560

ทริปนี้เป็นการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ในทุก ๆ ปี สามารถนำครอบครัวของพนักงานไปมีส่วนร่วมในครั้งนี้ โดยแนวคิดผู้บริหาร เราอยู่กับแบบครอบครัว เราต้องรู้จักกัน ช่วยเหลือกัน และเที่ยวร่วมกัน