ทริปรับประทานอาหาร 5 สิงหาคม 2560

ในบ้างครั้งงานมีเข้ามามากมาย ทุกคนงานหนัก มีกระทบกันบ้าง แต่ทุกคนก็ทำอย่างตั้งใจจนสำเร็จตามเป้าหมาย จึงเกิดทริปรับประทานอาหารร่วมกันเล็ก ๆ น้อย ๆ จากความเหน็ดเหนื่อยในบ้างครั้งของชาว IXL