ตรวจสุขภาพ 7 ตุลาคม 2560

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ผู้บริหารใส่ใจในเรื่องสุขภาพพนักงาน จัดตรวจสุขภาพในทุก ๆ ปี พร้อมทั้งฉีดวัคซีนต่าง ๆ ให้กับทุกคนอย่างต่อเนื่อง