ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2562

เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในองค์กร การซ้อมดับเพลิงเป็นการทบทวน และเพิ่มประสิทธิภาพความคล่องตัวให้บุคคลากร ในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริง ทั้งยังเพิ่มการฝึกช่วยปฐมพยาบาลขั้นต้นต่าง ๆ