ซ้อมดับเพลิง 24 มิถุนายน 2560

เป็นประจำทุก ๆ ปี ที่ชาว IXL ต้องมีการทบทวนในความปลอดภัย ของบริษัทของเรา และฝึกซ้อมให้คล้องแคล้ว หากเกิดเหตุจริง พร้อมทั้งเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงทุกอย่างเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ