พนักงานไอเอ็กซ์แอลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2

บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด รณรงค์ให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม ไอเอ็กซ์แอล ตระหนักถึงสุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ฉีดครบเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

พนักงานไอเอ็กซ์แอลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1

บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด รณรงค์ให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม ไอเอ็กซ์แอล ตระหนักถึงสุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

ไอเอ็กซ์แอล ไม่นิ่งนอนใจ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในบริษัทฯ
” IXL สะอาด มั่นใจ” ปลอดภัยจากโควิด 19

#สวมใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง