กิจกรรมปีใหม่&กีฬา IXL 2561 (Happy New Year 2018)

ครบอรอบอี 1 ปี ที่เรารวมตัวทำกิจกรรมกีฬาสี ตกเย็น กินเลี้ยง จับสลาก รับรางวัล สำหรับพนักงานดีเด่น และทำงานครบอายุงาน 5 ปี 10 ปี 15 ปี ฯลฯ