แผ่นหลังคาติดฉนวนกันความร้อน IXL หมดปัญหาบ้านร้อน ติดตั้งง่ายด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป IXL ช่วยป้องกันความร้อน แผ่นใต้ท้องพื้นสวย เรียบ แข็งแรง

ประมาณร้อยละ 85 ของความร้อนมาจากแสงแดด ซึ่งความร้อนจากภายนอกแผ่เข้ามาสู่ตัวบ้านได้จากด้านบนหลังคา วัสดุมุงหลังคาแต่ละชนิดมีส่วนช่วยในการป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้โดยตรง และความสามารถในการป้องกันความร้อนจากแสงแดดแตกต่างกัน แผ่นหลังคา IXL มาพร้อมกับแผ่นฉนวนสำเร็จรูปที่มีความหนา ช่วยกักความเย็น และกันความร้อนใต้หลังคาไม่ให้ลงมาตามฝ้า ติดตั้งหลังคาด้วยแผ่นหลังคาติดฉนวนกันความร้อน IXL หมดปัญหาบ้านร้อน

แผ่นหลังคาติดฉนวนกันความร้อน IXL

แผ่นหลังคา IXL ทำงานอย่างไร

IXL พัฒนาระบบรอยต่อเนื้อฉนวนแบบ Finger Joint โดยมีลิ่มล็อคเนื้อฉนวนทำให้เนื้อฉนวนเรียบ ติดกันได้แบบแนบสนิท ช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกแผ่เข้ามาสู่ตัวบ้านได้จากด้านบนหลังคา นอกจากนี้ Finger Joint ยังช่วยเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างแผ่นหลังคา IXL ได้เป็นอย่างดี

ที่สำคัญ แผ่นหลังคา IXL ป้องกันปัญหาการรั่วซึมของหลังคา โดยแผ่นหลังคา IXL นำระบบการต่อแผ่นฉนวน IXL Roof™ มาใช้ แผ่นเหล็กด้านบนจะถูกพับเป็นมุมฉากปิดทับด้วยครอบอีกชั้น เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม ส่วนด้านล่างจะมีเดือยล็อคกับเนื้อฉนวน ทำให้เข้าแผ่นง่าย สะดวกต่อการติดตั้ง ด้วยเทคโนโลยีการติดตั้งหลังคา IXL ทำให้หมดกังวล มั่นใจได้ว่าหลังคาไม่รั่วซึม

แผ่นหลังคาติดฉนวนกันความร้อน IXL หมดปัญหาบ้านร้อน ป้องกันปัญหาการรั่วซึมของหลังคา ติดตั้งง่ายด้วยแผ่นหลังคา IXL แผ่นใต้ท้องพื้นสวย เรียบ แข็งแรง

แผ่นหลังคาติดฉนวนกันความร้อน IXL

แผ่นหลังคา IXL มีข้อได้เปรียบอย่างไร

ป้องกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม

ระบบรอยต่อเนื้อฉนวนแบบ Finger Joint ทำให้เนื้อฉนวนเรียบ ติดกันได้แนบสนิท ช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกแผ่เข้ามาสู่ตัวบ้านจากหลังคาได้

ป้องกันปัญหาการรั่วซึมของหลังคา

แผ่นหลังคาติดฉนวนกันความร้อน IXL นำระบบการต่อแผ่นฉนวน IXL Roof™ มาใช้ แผ่นเหล็กด้านบนจะถูกพับเป็นมุมฉากปิดทับด้วยครอบอีกชั้น เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

แผ่นหลังคา IXL เป็นทั้งหลังคาฝ้าเพดาน

แผ่นหลังคา IXL เป็นทั้งหลังคา พร้อมฉนวนป้องกันความร้อนในแผ่นเดียวกัน ไม่ต้องติดตั้งฝ้าเพดานให้ยุ่งยาก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

แผ่นหลังคา IXL ติดตั้งพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)

“โซล่าเซลล์” พลังงานสะอาด ช่วยบ้านประหยัดพลังงาน ในปัจจุบันมีการเสาะแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้กันมากขึ้น โดยเฉพาะ “พลังงานแสงอาทิตย์” ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลังงาน “เซลล์แสงอาทิตย์” หรือที่เรียกว่า “โซล่าเซลล์” อุปกรณ์นี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดของเสีย หรือมลภาวะเป็นพิษในขณะใช้งาน

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน เหมาะกับโรงงาน บ้านพักอาศัยที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อลดค่าไฟ โดยการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเสริมกับระบบไฟฟ้าปกติภายในโรงงานหรือบ้านพักอาศัย

แผ่นหลังคา IXL ประหยัดค่าไฟ ด้วยพลังงานสะอาด

หากติดตั้งพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แผ่นหลังคา IXL จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ 2 ทาง

  • ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเสริมกับระบบไฟฟ้าปกติภายในโรงงานหรือบ้านพักอาศัย
  • แผ่นหลังคา IXL เป็นทั้งหลังคาพร้อมแผ่นฉนวน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้เย็นเร็ว เย็นนาน ลดพลังงาน ประหยัดค่าไฟ