แผ่นฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทนโฟม (PUR) ถูกผลิตขึ้นจากก้อนโฟมขนาดใหญ่ ซึ่งมีการเซ็ทตัวอย่างสมบูรณ์แล้ว นำมาสไลด์ให้ได้ความหนาตามต้องการ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าแผ่นฉนวนมีความเรียบและไม่หดตัว นอกจากจะเป็นฉนวนที่มีค่าการถ่ายเทความร้อนต่ำแล้ว โพลียูรีเทนยังไม่มีสาร CFC เป็นส่วนประกอบ จึงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะทำให้ค่า ODP เป็นศูนย์

คุณสมบัติทางกายภาพของฉนวนโพลียูรีเทนโฟม (PUR)

ฉนวนโพลียูรีเทนโฟม (PUR) มีความหนาแน่น 35 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3) เป็นฉนวนที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ (K value) มีค่าเท่ากับ 0.022 วัตต์ต่อเมตร – เคลวิน (W/m.K @ 10 องศาเซลเซียส) ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำในการใช้งานอยู่ที่ระดับ -180 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส ฉนวนโพลียูรีเทนโฟม (PUR) แรงอัด มีค่าเท่ากับ 185 กิโลปาสคาล (kPa) และมีค่าการดูดกลืนน้ำอยู่ที่ระดับต่ำ 5% โดยปริมาตรของก้อน

แผ่นฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทนโฟม (PUR)

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของแผ่นฉนวน IXL

ข้อมูลทางเทคนิค ระบบรอยต่อแผ่นฉนวนกันความร้อน IXL Panel