แผ่นฉนวนกันความร้อนสไตโรโฟม (XPS)  มักจะถูกใช้กับงานที่ต้องการอัตราความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงมากเป็นพิเศษ สไตโรโฟมมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนที่ดีมาก ป้องกันการดูดซับน้ำได้ดี และลดความเสี่ยงในการรั่ว และการสะสมตัวของน้ำแข็งในห้องเย็นได้ดี

คุณสมบัติทางกายภาพของฉนวนสไตโรโฟม (XPS)

ฉนวนสไตโรโฟม (XPS) มีความหนาแน่น 28 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3) เป็นฉนวนที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ (K value) มีค่าเท่ากับ 0.024 วัตต์ต่อเมตร – เคลวิน (W/m.K @ 10 องศาเซลเซียส) ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำในการใช้งานอยู่ที่ระดับ -50 องศาเซลเซียส ถึง 75 องศาเซลเซียส ฉนวนสไตโรโฟม (XPS) แรงอัด มีค่าเท่ากับ 250 กิโลปาสคาล (kPa) แรงดึง มีค่าเท่ากับ 450 กิโลปาสคาล (kPa) แรงเฉือน มีค่าเท่ากับ 250 กิโลปาสคาล (kPa) ค่าการดูดกลืนน้ำอยู่ที่ระดับต่ำมาก 0.5% โดยปริมาตรของก้อน

แผ่นฉนวนกันความร้อน สไตโรโฟม (XPS)

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของแผ่นฉนวน IXL

ข้อมูลทางเทคนิค ระบบรอยต่อแผ่นฉนวนกันความร้อน IXL Panel