แผ่นฉนวนทนไฟ ฉนวนกันไฟไหม้ IXL FR Panel with Polyphen® core หนึ่งเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM 4880, 4882 ระดับมาตรฐานการติดตั้งในอุตสาหกรรมอาหารและยา

IXL FR Panel with Polyphen® core เป็นแผ่นฉนวนทนไฟสูง มีประสิทธิภาพของแผ่นฉนวนกันไฟ ผ่านการทดสอบ และได้รับการรับรองมาตรฐานการทนไฟของ FM Approvals Class: 4880, 4882 IXL FR Panel with Polyphen® core เกิดจากการรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของโพลีสไตรีน (EPS) และโฟมฟีโนลิก (Phenolic Foam) ทำให้เกิดเนื้อฉนวนทนไฟ ฉนวนกันไฟคุณภาพดีเยี่ยม

บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย IXL FR panel with Polyphen® core รายแรกและรายเดียว ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และ มาเลเซีย บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ผลิต IXL FR Panel with Polyphen® core ฉนวนที่มีประสิทธิภาพทนไฟ กันไฟสูง มีเอกสารรับรองมาตรฐานการทนไฟ FM Approvals Class: 4880, 4882 เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอาหาร และยา

แผ่นฉนวนทนไฟ IXL FR Panel with Polyphen Core
FM Approvals certificate: IXL FR Panel with Polyphen Core
IXL FR Panel (แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

แผ่นฉนวนทนไฟ ฉนวนกันไฟไหม้ IXL FR Panel with Polyphen® Core

Fire Resistant Structural Insulated Panels

ixl-polyphen

บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด และ Polyphen® ออสเตรเลียได้ตกลงทำ License Agreement โดย บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ผลิตและจำหน่าย Polyphen® เนื้อฉนวนทนไฟ ฉนวนกันไฟไหม้ รายแรกและรายเดียว ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และ มาเลเซีย

ไฟไหม้ทำให้เกิดการสูญเสีย เมื่อออกแบบอาคารควร

“ลด” ความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่เกิดจากไฟไหม้

“ลดหรือจำกัด” พื้นที่เสียหายที่เกิดจากไฟไหม้

“เพิ่ม” เวลาหลบหนีเมื่อเกิดไฟไหม้

“เพิ่ม” โอกาสหรือระยะเวลาควบคุมเพลิง

โฟม Polyphen® ได้พิสูจน์มาอย่างต่อเนื่อง ว่ามีคุณสมบัติการทนไฟผ่านการทดสอบ FM Standard 4880 มาโดยตลอด ทั้งที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ และในเวลานี้แผ่นฉนวน IXL FR panel with Polyphen® core ที่ผลิตโดย บริษัท  ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ประเทศไทย ได้ผ่านการรับรองมาตราฐาน FM Standard 4880 และ 4882 แล้ว

polyphen australia

Approval Standard FM 4880

Class 1 Fire rating of building panels or interior finish materials

การทดสอบ Room Corner Test

ไฟที่มุมห้องในนาทีที่ 12 การลุกลามและการกระจายของเปลวไฟอยู่ในขอบเขตจำกัด

ความเสียหายของห้องหลังการทดสอบผ่านไป 15 นาทีและจบลง

สภาพแผ่น IXL FR panel with Polyphen® core ที่ถูกลอกผิวเหล็กออกเพื่อตรวจสอบความเสียหาย

ภาพการทดสอบ FM Approvals Class: 4880 Room Corner Test ของแผ่นฉนวน IXL FR panel with Polyphen® core ที่ผลิตในประเทศไทย โดย บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด

Approval Standard FM 4882

Class 1 Interior wall and ceiling materials or systems for smoke sensitive occupancies

การทดสอบ High Parallel Panel Test

การทดสอบในนาทีที่ 4

การทดสอบในนาทีที่ 8

การทดสอบในนาทีที่ 10

ภาพการทดสอบ FM Approvals Class: 4882 High Parallel Panel Test ของแผ่นฉนวน IXL FR panel with Polyphen® core ที่ผลิตในประเทศไทย โดย บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด

IXL FR Panel สุดยอดแผ่นฉนวนทนไฟไฮบริดโฟมของ Polyphen®

ixl fr with polyphen core

polyphen new zealand

 A novel fire resistant insulation foam

Polyphen® ทำงานอย่างไร

Polyphen® รวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของโฟมโพลีสไตรีน (EPS)
โฟมฟีโนลิก (Phenolic Foam) โฟมโพลีสไตรีน (EPS) เป็นเนื้อฉนวนที่แข็งแกร่ง สะดวกในการใช้งาน และมีคุณสมบัติที่สามารถขึ้นรูปได้เป็นอย่างดี
โฟมฟีโนลิก (Phenolic) มีคุณสมบัติทนไฟเป็นพิเศษ

เมื่อเกิดไฟไหม้ EPS จะสลายตัวและระเหยไป ส่วนโฟมฟีโนลิกจะยังคงสภาพอยู่ในรูปของโครงสร้างรังผึ้ง และทำหน้าที่ต้านไฟ

IXL FR with Polyphen (แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

Polyphen® ข้อมูลทางเทคนิค

ผลการศึกษาจากการทดสอบในตารางเป็นผลการทดสอบของโฟม 50kg/m3 ที่ผลิตในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โฟม Polyphen® ที่ผลิตในประเทศไทยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับโฟมที่ได้ทำการทดสอบในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลน

IXL Fire Resistent - IXL Panel

หมายเหตุ: คุณสมบัติทางกายภาพที่ระบุข้างต้นแตกต่างกันไปตามความหนาแน่นของโฟม Polyphen®

Polyphen® ฉนวนกันเสียง

  • Polyphen® สามารถผลิตให้มีคุณสมบัติดูดซับเสียงคล้ายกับแผ่นอะคูสติก Polyurethane foam
  • ค่าสัมประสิทธิ์การลดเสียงรบกวน NRC=0.45 (250-2000 Hz) ถูกบันทึกที่ระดับความหนา 30 มม ดังนั้น Polyphen® จึงใช้ได้ดีกับงานบุผนัง ฝ้าในสำนักงาน อาคารทั่วไป เพื่อลดเสียงก้องรบกวน

ความต้านทานทางชีวภาพ

  • Polyphen® ไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา
  • Polyphen® ไม่เป็นอาหารของแมลงหรือหนู

Polyphen® ค่าความทนไฟ

ผลการศึกษาจากการทดสอบในตารางเป็นผลการทดสอบของโฟมที่ผลิตในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โฟม Polyphen® ที่ผลิตในประเทศไทยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับโฟมที่ได้ทำการทดสอบในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

IXL Fire Resistant - IXL Panel
IXL Fire Resistent - IXL Panel
IXL Fire Resistant - IXL Panel

UBC 26-3: Room fire test standard for interior of foam plastic systems

ผลการทดสอบ IXL FR Panel with Polyphen® Core ตามเกณฑ์มาตรฐาน UBC 26-3 ในระยะเวลาทดสอบ 15นาที พบว่า

  • ไม่เกิดเปลวไฟลุกไหม้ออกทางช่องเปิดด้านหน้าของห้องทดสอบ หรือเกิดการวาบเพลิง (flashover)
  • ไม่เกิดควันไฟจากผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก
  • ไม่เกิดรอยไหม้ดำบริเวณผิวของวัสดุฉนวนถึงขอบด้านนอกของพื้นที่ห้องทดสอบ

ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์แผ่นประกอบฉนวน IXL FR Panel with Polyphen® Core ของ บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด มีแนวโน้มที่จะผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UBC 26-3

ทดสอบและรายงานโดย

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

UBC 26-3: Room fire test standard (IXL FR Panel แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

แผ่นฉนวน IXL FR Panel with Polyphen® Core

UBC 26-3: Room fire test standard (IXL FR Panel แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

ภาพถ่ายนาทีที่ 7
หลังจากเริ่มทดสอบ

UBC 26-3: Room fire test standard (IXL FR Panel แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

ภาพถ่ายนาทีที่ 15
หลังจากเริ่มทดสอบ

UBC 26-3: Room fire test standard (IXL FR Panel แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

สภาพห้องภายหลังการทดสอบ

UBC 26-3: Room fire test standard (IXL FR Panel แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

สภาพบริเวณรอยต่อของผนัง ที่ตำแหน่งกองไม้หลังการทดสอบ

UBC 26-3: Room fire test standard (IXL FR Panel แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

สภาพบริเวณรอยต่อของผนังกับฝ้าเหนือตำแหน่งกองไม้หลังการทดสอบ

UBC 26-3: Room fire test standard (IXL FR Panel แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

สภาพผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้า
ด้านที่สัมผัสเพลิงไหม้

UBC 26-3: Room fire test standard (IXL FR Panel แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

สภาพผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้า
ด้านที่สัมผัสเพลิงไหม้บริเวณขอบ

UBC 26-3: Room fire test standard (IXL FR Panel แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

สภาพผลิตภัณฑ์แผ่นผนัง
ด้านที่สัมผัสเพลิงไหม้

British Standard BS 476: Fire test on building materials and structures

British Standard BS 476 (แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

แผ่นฉนวน IXL FR Panel
with Polyphen® Core

British Standard BS 476 (แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

ภาพถ่ายนาทีที่ 60
หลังจากเริ่มทดสอบ

British Standard BS 476 (แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

ภาพถ่ายนาทีที่ 99
หลังจากเริ่มทดสอบ

British Standard BS 476 (แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

ภาพเสียหาย
หลังการทดสอบ

British Standard BS 476 (แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)
British Standard BS 476 (แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

IXL FR Panel สุดยอดแผ่นฉนวนทนไฟ ฉนวนกันไฟไหม้ไฮบริดโฟมของ Polyphen®

การใช้งานแผ่นฉนวนทนไฟ ฉนวนกันไฟไหม้ IXL FR Panel with Polyphen® Core

IXL FR Panel with Polyphen® Core แผ่นฉนวนทนไฟ ฉนวนกันไฟไหม้

แผ่นฉนวนทนไฟ IXL (IXL FR Panel)
IXL FR Panel (แผ่นฉนวนทนไฟ IXL)

IXL FR Panel with Polyphen® Core แผ่นฉนวนทนไฟ ฉนวนกันไฟไหม้ The Choice that Adds Value to Your Decision